Regnbueudstillingerne

I begyndelsen af 1900-tallet tiltrak mange badebyer malende kunstnere. Der var fremmedartede motiver. Der var lyset, og der var badegæsterne som et købedygtigt publikum, der gerne ville have en souvenir med hjem i form af et godt maleri. Løkken var ingen undtagelse, og i slutningen af 1930´rne var den på vej til at blive Vendsyssels kunstby. Der var hjemmehørende kunstnere, som Kenne Valentinusen, født i Løkken og en anerkendt portrætmaler, eller Erik Larsen, hvis far var tolder i byen, og Lars Nielsen, der havde boet i Løkken i 1920´rne og stadig kom der. Og så var der de fremmede kunstnere, som kom for et sommerophold. Erik Larsen, der boede det meste af tiden i København, fik efterhånden trukket en del malere til byen. En af dem, der kom, var Tjek Jerne, der senere købte sommerhus i Løkken. I 1938 slog Ane Brügger sig ned i byen. I årene op til krigen fik byen en veritabel kunstnerkoloni, der arbejdede og udstillede her om sommeren. 
En katalysator blev P. Krog Geneser, der havde en snedkervirksomhed og desuden en lille kunsthandel, hvor der blev plads til at udstille Løkkenmalernes værker. Han købte det nedlagte redningshus, og i 1938 åbnede han her den første ”Regnbue”- udstilling med kunstnerkoloniens arbejder. I alt 15 deltog, og udstillingen fik pæne anmeldelser. Året efter var tallet steget til 17, og blandt dem Ane Brüuger for forste gang – og den unge maler Asger Jørgensen, senere Jorn. Selv hovedstadspressen havde opdaget ”Regnbuen”. Alt tegnede godt.
Så kom krigen og besættelsen og slog det hele i stykker. Geneser solgte bygningen af frygt for, at tyskerne skulle beslaglægge den. Her fik fiskerne deres fiskeriauktion gennem mange år. I 1942 blev der holdt udstilling i Teknisk Skole. Men Valentinusen var flyttet fra byen i slutningnen  af 30´rne, Ane Brügger  følte sig generet af besættelsesmagten og forlod Løkken i 1943. Kunstnerkolonien sygnede hen, ”Regnbue”-udstillingerne ophørte, og et forsøg på at genoplive dem efter krigen mislykkedes. En kort epoke var afsluttet – men erindringen levede videre.

Galleri: klik her >>>
 

 
 
KRAFTnewmedia.dk