Bliv medlem af Brændingens Venner   

 
Foreningen Brændingens Venner blev stiftet af en kreds af kunst- og kultur interesserede.   Venneforeningens formål er at støtte Brændingen ved erhvervelse af kunstværker, udgivelse af publikationer, afholdelse af foredrag og meget mere.  Venneforeningens medlemmer har fri adgang til Brændingen og medlemmerne har desuden mulighed for at deltage i venneforeningens kulturrejser.  Venneforeningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer og to suppleanter. Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert andet år.  For øjeblikket består Brændingens venneforeningens bestyrelse af:       Formand      Næstformand      Kasserer      Sekretær      Medlem      Suppleant      Suppleant       Der er ordinær generalforsamling hvert år i september måned på Brændingen. Medlemskab tegnes for et kalenderår ad gangen ved henvendelse til Brændingen.  Personligt medlemskab: kr. 200,-   
 
Bliv medlem: klik her >>> 
 
Referater: Læs referat fra den seneste generalforsamling
 

Nyhedsbreve: Læs venneforeningens seneste nyhedsbreve

 

Oversigten: klik her >>>

 
 
 
KRAFTnewmedia.dk